Družba GEN dobila nov nadzorni svet
Vrbina, 20.08.2013

Člani nadzornega sveta so:

  • Nikola Galeša,
  • Roman Dobnikar,
  • Saša Ivan Geržina,
  • Matej Pirc,
  • Danijel Levičar.

Člani so v nadzorni svet imenovani za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 20. 8. 2013.

Družba GEN dobila nov nadzorni svet