Čestitike našemu sponzorirancu Primožu Kozmusu!
Vrbina, 13.08.2013

Znova je dokazal, da se po njegovih rokah pretaka prava energija

Čestitike našemu sponzorirancu Primožu Kozmusu!