Pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje
Vrbina, 05.08.2013

Spomladi letošnjega leta je GEN energija skladno s strategijo podjetja in v želji povečati motiviranost, zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih začela s svetovalno-revizorskim postopkom pridobivanja osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, katerega nosilec je organizacija Ekvilib Inštitut. Inštitut je neprofitna nevladna organizacija, ki certifikat razvija v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani, Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam, Združenjem delodajalcev Slovenije in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije idr.

V okviru postopka je družba izdelala načrt uvedbe dvanajstih ukrepov, katerih cilj je dodatno izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja z namenom učinkovitejšega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Izbrani ukrepi so s področja delovnega časa, politike informiranja in komuniciranja, veščin vodstva, razvoja kadrov, strukture plačil in nagrajevanih dosežkov in storitev za družine. Revizorski svet inštituta je potrdil izvedbeni načrt implementacije izbranih ukrepov in družbi dne 22.7.2013 podelil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Namen izbranih ukrepov je zagotoviti kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo predvsem v povečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih družbi ter zmanjšanju fluktuacije zaposlenih, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege  itd.

 

Pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje