Medijsko središče
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 03.02.2016
Včeraj se je v Krškem odvijalo zaključno tekmovanje projekta Mladi genialci. Med osemnajstimi slovenskimi srednjimi šolami so na finalnem kvizu po napetem in izenačenem boju največ znanja o energetiki pokazali dijaki Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto, program elektrotehnik. Več...
Vrbina, 17.12.2015
Skupina GEN poslovno leto zaključuje uspešno, z uresničitvijo vseh pomembnejših ciljev, med katerimi je najpomembnejši zanesljiva oskrba z električno energijo iz nizkoogljičnih virov po konkurenčnih cenah. K dobrim rezultatom poslovanja je izdatno prispevala Nuklearna elektrarna Krško, ki bo dosegla načrtovano proizvodnjo. Zaradi slabše hidrologije, še posebej v primerjavi z rekordnim lanskim letom, pa bo nižja proizvodnja vseh elektrarn skupine GEN na Savi, tako v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, kot v Savskih elektrarnah Ljubljana. Več...
Krško, 03.10.2015
Danes sta Šolski center Krško-Sevnica in podjetje GEN energija v Vrbini v Krškem pripravila že peto prireditev »Tehnogenij« namenjeno mladim in vsem tistim, ki jih združuje zanimanje za tehniko in tehnične vede. Letošnja je bila v mnogih pogledih rekordna, saj se je na njej predstavilo največ osnovnih, srednjih šol in fakultet ter posavskih tehničnih društev doslej, dogodek pa je kot vsako leto privabil tudi veliko obiskovalcev – letos se jih je v Informacijskem središčem GEN zbralo okoli 300. Več...
Krško, 22.05.2015
Nadzorniki GEN energije so na današnji redni seji za direktorja družbe soglasno imenovali Martina Novšaka. Na razpis za direktorja sta prispeli dve prijavi, z obema kandidatoma pa je nadzorni svet danes opravil razgovor. Nadzorniki so oba kandidata ocenili kot strokovna in izkušena, s predstavitvijo prihodnje vizije družbe pa jih je bolj prepričal dosedanji direktor družbe, Martin Novšak. Več...
Krško, 17.12.2014
Skupina GEN poslovno leto zaključuje zelo uspešno, z uresničitvijo vseh zastavljenih ciljev, med katerimi je najpomembnejši zanesljiva in konkurenčna oskrba z električno energijo. K odličnim rezultatom poslovanja je izdatno prispevala Nuklearna elektrarna Krško, kjer ob stabilnem obratovanju brez zaustavitev pričakujejo rekordno proizvodnjo. Leto 2014 pa je zaznamovala tudi izredna hidrologija, ki je vplivala na najvišjo proizvodnjo v zgodovini vseh elektrarn skupine na Savi, tako v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, kot v Savskih elektrarnah Ljubljana, Termoelektrarna Brestanica pa je z zanesljivostjo zagonov potrdila svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti sistema. Več...
Ljubljana, 20.11.2014
Ljubljana, 20. november 2014 – Danes je družba GEN energija predstavila spletno stičišče o energiji in energetiki eSvet (www.esvet.si), v nadaljevanju pa so strokovnjaki razpravljali o oblikovanju energetske prihodnosti. Zbrani so bili enotni, da je krepitev energetske pismenosti nujna podlaga za odgovorno oblikovanje trajnostne energetske prihodnosti. Več...
Krško, 02.07.2014
Danes so v Krškem direktorji družb GEN energija d.o.o., Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. (SEL) in Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) podpisali Pogodbo o odsvojitvi dela poslovnega deleža v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o. (HESS). HESS bo tako prešel v večinsko, 51-odstotno lastništvo skupine GEN. Lastniške spremembe prinašajo lažjo in predvsem učinkovitejšo koordinacijo delovanja celotne savske hidroenergetske verige. Več...
Vrbina, 24.12.2013
Na spodnji povezavi objavljamo povzetek Revizijskega poročila Računskega sodišča RS: Smotrnost poslovanja GEN energije d.o.o., Krško pri prodaji električne energije, z dne 23. december 2013. Več...
Vrbina, 12.09.2013
Nadzorni svet družbe GEN energija se je sestal na svoji tretji redni seji in sprejel poslovnik o delu nadzornega sveta, formiral revizijsko komisijo nadzornega sveta ter sprejel poslovnik o delu revizijske komisije. Obravnaval je tudi stanje prodaje električne energije ter ostale tekoče zadeve. Več...
Vrbina, 22.08.2013
Nadzorni svet družbe GEN energija se je sestal na svoji prvi redni in hkrati konstitutivni seji, na kateri so člani za predsednika izvolili Mateja Pirca, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Danijela Levičarja. Nadzorni svet se je seznanil z delovanjem družbe in sprejel usmeritve za nadaljnje delovanje nadzornega sveta. Več...