Medijsko središče
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 03.09.2011
V soboto, 3. septembra 2011, je GEN energija v Svetu energije, interaktivnem multimedijskem centru o energiji in energetiki, organizirala dan odprtih vrat. Več...
Krško, 06.07.2011
Izgradnja Informacijskega središča GEN, ki združuje funkcije nadzora delovanja energetskega sistema skupine GEN in informacijsko-izobraževalno dejavnost o energiji in energetiki, bo pomembno prispevala tako k večji učinkovitosti poslovanja članic skupine GEN kot tudi k povečevanju razumevanja področja energetike. Več...
Krško, 23.12.2010
Skupina GEN poslovno leto zaključuje uspešno, z realizacijo vseh zastavljenih ciljev, med katerimi je najpomembnejši zanesljiva in konkurenčna oskrba z električno energijo. Stanje slovenskega gospodarstva se odraža tudi na manjšem odjemu električne energije in posledično nižjih tržnih cenah kot v preteklih letih in vpliva tudi na poslovne rezultate skupine GEN. Več...
Krško, 23.04.2010
»Nadzorni svet se je seznanil, da se je na javni razpis za direktorja GEN energije javil en kandidat, dosedanji direktor Martin Novšak. Naloga nadzornega sveta je, da s svojimi odločitvami zagotovi takšno vodenje GEN energije, ki bo zagotavljalo poslovni razvoj sistema. Nadzorni svet se je o vodstvu za prihodnje obdobje odločil na osnovi izkušenj, strokovnosti in tudi razumevanja specifične vloge jedrskega področja znotraj skupine GEN,« je po končani seji povedal predsednik nadzornega sveta Danijel Levičar. Več...
Krško, 12.02.2010
Sprejeti Poslovni načrt bo omogočal skupini GEN dobre okvirje za normalno poslovanje družb in zagotavljanje optimalnega obratovanja proizvodnih objektov. Nadzorni svet je med drugim obravnaval tudi informacijo o poteku dogovorov s skupino HSE, ki vodi projekt TEŠ 6 in zadolžil direktorja, da nadaljuje z dogovori, ki bodo v korist obeh strani. Več...