Medijsko središče
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 23.04.2010
»Nadzorni svet se je seznanil, da se je na javni razpis za direktorja GEN energije javil en kandidat, dosedanji direktor Martin Novšak. Naloga nadzornega sveta je, da s svojimi odločitvami zagotovi takšno vodenje GEN energije, ki bo zagotavljalo poslovni razvoj sistema. Nadzorni svet se je o vodstvu za prihodnje obdobje odločil na osnovi izkušenj, strokovnosti in tudi razumevanja specifične vloge jedrskega področja znotraj skupine GEN,« je po končani seji povedal predsednik nadzornega sveta Danijel Levičar. Več...
Krško, 12.02.2010
Sprejeti Poslovni načrt bo omogočal skupini GEN dobre okvirje za normalno poslovanje družb in zagotavljanje optimalnega obratovanja proizvodnih objektov. Nadzorni svet je med drugim obravnaval tudi informacijo o poteku dogovorov s skupino HSE, ki vodi projekt TEŠ 6 in zadolžil direktorja, da nadaljuje z dogovori, ki bodo v korist obeh strani. Več...