Novice
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 17.11.2021
Vodstvo GEN energije si aktivno prizadeva za konstruktivno sodelovanje vseh vpletenih strani, katerih skupni cilj je doseči usklajen dogovor za sestavo stabilne in kompetentne uprave s trajnim mandatom za vodenje družbe GEN-I. V interesu GEN energije je zagotoviti nadaljnje uspešno poslovanje te družbe v okviru Skupine GEN. Več...
Nadaljevanje prizadevanj za sestavo stabilne uprave GEN-I
Krško, 28.10.2021
Nadzorni svet družbe GEN energija d.o.o. se je na današnji izredni seji seznanil z informacijami poslovodstva GEN o nameravani prodaji deleža GEN-I v družbi GEN-EL naložbe d.o.o. (v nadaljevanju GEN-EL), kar predstavlja manjšinski delež v celotnem lastništvu GEN-I. Po podrobni razpravi je nadzorni svet soglasno ugotovil, da je bila namera o odsvojitvi deleža že zapisana v poslovnem načrtu družbe GEN-I za leto 2021, s katerim se je nadzorni svet seznanil novembra 2020. Več...
Krško, 25.10.2021
Družba GEN d.o.o. za študijsko leto 2021/2022 razpisuje 2 kadrovski štipendiji za redne študente prvostopenjskega (UN) oziroma drugostopenjskega (MAG) študijskega programa: elektrotehnika, fizika, strojništvo, energetika in računalništvo. Če ste uspešni, iznajdljivi in motivirani ter se v življenju veselite novih izzivov, potem do 5.11.2021 pričakujemo vašo vlogo. Več...
Razpisujemo kadrovski štipendiji za študijsko leto 2021/2022
Krško, 04.10.2021
2. oktobra je minilo 40 let od prve sinhronizacije Nuklearne elektrarne Krško (NEK) z elektroenergetskim omrežjem. NEK se je v tem obdobju izkazala z visoko stabilnim in učinkovitim obratovanjem, ki pomembno prispeva k zanesljivosti slovenskega in evropskega elektroenergetskega sistema. Več...
Brežice, 20.09.2021
V okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU si je v ponedeljek, 20. 9. 2021, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec skupaj z evropsko komisarko za energijo Kadri Simson ogledal Hidroelektrarno Brežice. Najnovejša v nizu hidroelektrarn na spodnji Savi je primer dobre prakse izkoriščanja vodnega potenciala. Gostiteljem in direktorju družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi, Bogdanu Barbiču, se je ob sprejemu visokega obiska pridružil tudi generalni direktor GEN energije Martin Novšak. Več...
Minister Vrtovec z evropsko komisarko Kadri Simson na ogledu HE Brežice
Krško, 19.07.2021
Družba GEN je danes, 19. julija, od ministrstva za infrastrukturo pridobila energetsko dovoljenje za projekt JEK2, kar je pomemben mejnik na poti do končne odločitve o povečanju jedrskih proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji. Kot kažejo doslej opravljene študije upravičenosti projekta, je JEK2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo nujen in izvedljiv projekt, ki omogoča učinkovito soočanje Slovenije z izzivi zelenega elektroenergetskega prehoda in uresničitve cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050. Več...
Brestanica, 29.06.2021
V Termoelektrarni Brestanica (TEB) so v ponedeljek, 28. junija 2021 odprli novo nadomestno plinsko turbino SGT 800 z nazivno močjo 56 megavatov. Slavnostni govorniki direktor TEB Tomislav Malgaj, generalni direktor GEN Martin Novšak in predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša so poudarili pomen TEB v slovenskem energetskem sistemu. Več...
V Termoelektrarni Brestanica slavnostno odprli sedmi plinski blok
Krško, 23.06.2021
Skupina GEN je kljub izzivom, ki jih je prinesla pandemija COVID-19 v letu 2020, slovenska gospodinjstva, industrijo in javni sektor oskrbovala z zanesljivo, varno in konkurenčno energijo iz nizkoogljičnih virov. S strokovnim odnosom izkušenih vodstev ter pravočasnimi in ustreznimi ukrepi, ki so omogočili nemoteno delovanje vseh družb in načrtovano izvedbo investicij, so utrdili svoj položaj med največjimi in investicijsko najmočnejšimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Prihodki Skupine GEN v letu 2020 so znašali 2,2 milijarde evrov, od tega čisti dobiček 64,2 milijona evrov, kar je za 33 % več kot v letu 2019. V krovni družbi pa so prihodki znašali 231 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 45,7 milijona evrov. Več...
Krško, 08.06.2021
V ponedeljek, 7. junija 2021, so na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Krško v počastitev praznika občine Krško v Kulturnem domu Krško podelili letošnje nagrade in priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Med nagrajenimi je tudi GEN energija, ki je prejela jubilejno priznanje ob 20. obletnici svojega delovanja. Priznanje je v imenu družbe prevzel generalni direktor Martin Novšak. Več...
Družba GEN prejela jubilejno priznanje Občine Krško
Krško, 02.06.2021
Na včerajšnji seji Nadzornega sveta GEN je bila imenovana nova članica poslovodstva družbe GEN energija d.o.o. Mesto finančne direktorice je zasedla mag. Gordana Radanovič, ki bo štiriletni mandat nastopila 1. julija 2021. Več...