Novice
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 22.04.2021
Letošnji svetovni dan Zemlje ponovno močno zaznamujejo tudi podnebne teme. Kljub izjemnim naporom in vlaganjem v preteklih letih in desetletjih se skupne emisije ogljikovega dioksida ne zmanjšujejo. Mednarodna agencija za energijo (IEA) v nedavnem poročilu ugotavlja celo, da naj bi letos zabeležili povečanje svetovnih emisij ogljikovega dioksida iz energetike za 1,5 milijarde ton, kar bo drugo najvišje povečanje v vsej zgodovini. Ocenjujejo, da bodo letos svetovne emisije ogljikovega dioksida zrasle za skoraj pet odstotkov, na 33 milijard ton. Več...
Jedrska energija in obnovljivi viri za trajnostno energetsko prihodnost
Krško, 01.04.2021
Danes, 1. 4. 2021, so v zgodnjih jutranjih urah jedrsko elektrarno izklopili iz elektroenergetskega omrežja in tako uspešno zaključili 31. gorivni ciklus, v katerem je elektrarna proizvedla za 1,84 odstotkov več električne energije kot načrtovano. V Nuklearni elektrarni Krško so lani drugič v vsej obratovalni dobi presegli proizvodnjo 6 milijard kilovatnih ur električne energije – kazalec razpoložljivosti elektrarne je bil 99,6 odstotkov – in s stabilnim in zanesljivim obratovanjem pomembno prispevali k nemoteni preskrbi gospodarstva, gospodinjstev in javnega sektorja z električno energijo. Obdobje epidemije je dodatno potrdilo nepogrešljivo vlogo jedrske elektrarne za delovanje vseh družbenih sistemov. Več...
Krško, 30.03.2021
V ponedeljek, 29. 3. 2021, je potekala seja Strateškega sveta GZS za energetski prehod, na kateri sta sodelovala tudi direktorja GEN energije Martin Novšak in Danijel Levičar. V okviru seje so predstavniki slovenskega gospodarstva in energetskih družb oblikovali stališče o Nacionalni strategiji za izstop iz premoga in prestrukturiranju premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Poudarili so pomembnost te odločitve, ki ni omejena le na dve premogovni regiji, pač pa vpliva na skupno prihodnost energetike, gospodarstva in vseh prebivalcev Slovenije. Več...
Strateški svet GZS proti preuranjenim odločitvam, ki bi vplivale na večjo energetsko uvozno odvisnost Slovenije
Krško, 29.01.2021
Upravni odbor Združenja Manager je na včerajšnjem januarskem srečanju Stanetu Rožmanu, predsedniku uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK), podelil priznanje za življenjsko delo na področju managementa. Rožman je ob prejemu priznanja dejal, da ga med drugim razume kot "simbolno potrditev dejstva, da jedrska energija vse bolj postaja del rešitve v prizadevanjih za ohranjanje okolja in v širšem smislu planeta". Izziv vseh nas je, "kako ohraniti uravnoteženost skupnega življenjskega prostora". Več...
Krško, 18.01.2021
V petek, 15. januarja 2021, smo v Skupini GEN obeležili pomemben mejnik v hčerinski družbi TEB, kjer so uspešno izvedli prvi vžig oziroma prvo vrtenje turbine in pričeli s tako imenovanim vročim testiranjem plinskega agregata PB7. S tem v Termoelektrarni Brestanica zaključujejo aktivnosti, povezane z gradnjo sedmega plinskega bloka, ki bo skupaj s šestim zamenjal stare plinske bloke PB1-3 iz leta 1974. Slednje bo za Skupino GEN in za celoten slovenski elektroenergetski sistem izrednega pomena, saj TEB zagotavlja vedno bolj pomembno terciarno rezervo. Več...
Uspešno prvo vrtenje nove turbine v TEB
Krško, 14.01.2021
V Skupini GEN smo v letu 2020 kljub izjemno zahtevnim razmeram in zamikom investicij, ki so nastale kot posledica epidemije, obratovali zelo stabilno in zanesljivo oskrbovali svoje odjemalce z električno energijo, proizvedeno iz brezogljičnih virov: jedrske in vodne energije. Kljub slabim hidrološkim razmeram so hidroelektrarne obratovale dobro, Nuklearna elektrarna Krško pa je v letu 2020 presegla načrtovano proizvodnjo. V Skupini GEN smo v preteklem letu ustvarili več kot 2,3 milijarde evrov prometa in tako utrdili svoj položaj med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Družbe v skupini so izvedle investicije na ravni 100 milijonov evrov, kar Skupino GEN kot že vrsto let doslej ponovno uvršča med investicijsko najbolj dejavne poslovne skupine v Sloveniji. Več...
Krško, 31.12.2020
Po samodejni zaustavitvi elektrarne ob torkovem potresu so strokovnjaki v NEK opremo sistematično pregledali in testirali. Elektrarna zaradi potresa ni bila poškodovana, vsi preverjeni sistemi so funkcionalni. Včeraj so ves dan potekali predvideni postopki zagona ter testiranja reaktorja in ostalih sistemov. Jedrsko elektrarno so nato sinoči malo pred polnočjo ponovno zagnali in uspešno priključili v omrežje. Ob postopnem zviševanju moči in upoštevanju vseh potreb sistema bo elektrarna polno moč dosegla danes popoldan. Ob nedavni zaustavitvi jedrske elektrarne so se posebej izkazale odzivne in predane ekipe zaposlenih v Nuklearni elektrarni Krško ter širše v Skupini GEN. Potrdila pa se je tudi pomembna vloga Termoelektrarne Brestanica, kjer so nemudoma zanesljivo zagnali plinske turbine in s tem zagotovili stabilno delovanje elektroenergetskega sistema ter omogočili učinkovite nakupe nadomestne energije na širših evropskih trgih. Več...
Jedrska elektrarna uspešno obratuje in bo predvidoma popoldan dosegla polno moč
Krško, 29.12.2020
Ob današnjem potresu s središčem na Hrvaškem je bila Nuklearna elektrarna Krško samodejno zaustavljena in je v varnem stanju zaustavitve. Sledijo preventivni pregledi njenih sistemov in opreme. V Skupini GEN smo ob zaustavitvi jedrske elektrarne nemudoma zagnali plinske turbine v Termoelektrarni Brestanica in pričeli z iskanjem nadomestne energije na širših evropskih trgih. O ponovni priključitvi NEK na elektroenergetsko omrežje bomo obveščali naknadno. Več...
Krško, 23.12.2020
Skupina GEN je tudi v letu 2020, ki ga je močno zaznamovala epidemija nalezljive bolezni covid-19, uresničevala svoje poslanstvo – zanesljivo oskrbo slovenskih porabnikov z električno energijo. Uspešno smo se prilagodili zahtevnim razmeram ter s primernimi in odločnimi ukrepi zaščitili zdravje naših zaposlenih, zlasti pa odgovornih na ključnih delovnih mestih. Tako smo nepretrgoma zagotavljali stabilno in varno obratovanje naših elektrarn, uspešni pa smo bili tudi pri trgovanju in dobavi energentov našim odjemalcem. Letošnji dosežki so v veliki meri tudi rezultat vztrajnih, dolgoletnih vlaganj v znanje naših zaposlenih ter preteklih investicij v odgovorno zamenjavo in nadgradnjo opreme. Vse to pa je seveda mogoče le z dobrim sodelovanjem s predstavniki lastnika. Ob izteku leta smo zbrali izjave vodilnih v Skupini GEN. Vabljeni k ogledu. Več...
Novo leto, nov začetek! [VIDEO]
Krško, 05.11.2020
Elektrarne v Skupini GEN obratujejo zanesljivo in varno ter zagotavljajo nemoteno oskrbo slovenskih porabnikov z električno energijo. V oktobru so skupno proizvedle 353,702 GWh električne energije, kar je 15,6 % več od načrtovanih količin. Minuli oktober je zaznamovala zelo ugodna hidrologija, ki je bila med najvišjimi za ta mesec v zadnjih 10 letih in je omogočila izjemno proizvodnjo v hidroelektrarnah. Savske elektrarne Ljubljana so proizvedle dobrih 61 % več električne energije od načrtovanih količin, hidroelektrarne družbe HESS pa celo 86 % več. Več...