Novice
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 04.10.2021
2. oktobra je minilo 40 let od prve sinhronizacije Nuklearne elektrarne Krško (NEK) z elektroenergetskim omrežjem. NEK se je v tem obdobju izkazala z visoko stabilnim in učinkovitim obratovanjem, ki pomembno prispeva k zanesljivosti slovenskega in evropskega elektroenergetskega sistema. Več...
40 let nizkoogljične jedrske energije v Sloveniji
Brežice, 20.09.2021
V okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU si je v ponedeljek, 20. 9. 2021, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec skupaj z evropsko komisarko za energijo Kadri Simson ogledal Hidroelektrarno Brežice. Najnovejša v nizu hidroelektrarn na spodnji Savi je primer dobre prakse izkoriščanja vodnega potenciala. Gostiteljem in direktorju družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi, Bogdanu Barbiču, se je ob sprejemu visokega obiska pridružil tudi generalni direktor GEN energije Martin Novšak. Več...
Krško, 19.07.2021
Družba GEN je danes, 19. julija, od ministrstva za infrastrukturo pridobila energetsko dovoljenje za projekt JEK2, kar je pomemben mejnik na poti do končne odločitve o povečanju jedrskih proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji. Kot kažejo doslej opravljene študije upravičenosti projekta, je JEK2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo nujen in izvedljiv projekt, ki omogoča učinkovito soočanje Slovenije z izzivi zelenega elektroenergetskega prehoda in uresničitve cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050. Več...
GEN energija pridobila energetsko dovoljenje za projekt JEK2
Brestanica, 29.06.2021
V Termoelektrarni Brestanica (TEB) so v ponedeljek, 28. junija 2021 odprli novo nadomestno plinsko turbino SGT 800 z nazivno močjo 56 megavatov. Slavnostni govorniki direktor TEB Tomislav Malgaj, generalni direktor GEN Martin Novšak in predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša so poudarili pomen TEB v slovenskem energetskem sistemu. Več...
Krško, 23.06.2021
Skupina GEN je kljub izzivom, ki jih je prinesla pandemija COVID-19 v letu 2020, slovenska gospodinjstva, industrijo in javni sektor oskrbovala z zanesljivo, varno in konkurenčno energijo iz nizkoogljičnih virov. S strokovnim odnosom izkušenih vodstev ter pravočasnimi in ustreznimi ukrepi, ki so omogočili nemoteno delovanje vseh družb in načrtovano izvedbo investicij, so utrdili svoj položaj med največjimi in investicijsko najmočnejšimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Prihodki Skupine GEN v letu 2020 so znašali 2,2 milijarde evrov, od tega čisti dobiček 64,2 milijona evrov, kar je za 33 % več kot v letu 2019. V krovni družbi pa so prihodki znašali 231 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 45,7 milijona evrov. Več...
Poslovno leto 2020 v Skupini GEN: nizkoogljičnost, zanesljiva oskrba in stabilnost slovenskega EES
Krško, 08.06.2021
V ponedeljek, 7. junija 2021, so na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Krško v počastitev praznika občine Krško v Kulturnem domu Krško podelili letošnje nagrade in priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Med nagrajenimi je tudi GEN energija, ki je prejela jubilejno priznanje ob 20. obletnici svojega delovanja. Priznanje je v imenu družbe prevzel generalni direktor Martin Novšak. Več...
Krško, 02.06.2021
Na včerajšnji seji Nadzornega sveta GEN je bila imenovana nova članica poslovodstva družbe GEN energija d.o.o. Mesto finančne direktorice je zasedla mag. Gordana Radanovič, ki bo štiriletni mandat nastopila 1. julija 2021. Več...
Imenovana finančna direktorica družbe GEN energija
Krško, 01.06.2021
Prvega junija obeležujemo Mednarodni dan reke Save, ki je z 220 km najdaljša slovenska reka in ima od nekdaj velik pomen in vpliv na življenje, razvoj okolja in ljudi ob njej. Ob številnih dragocenih možnostih in vlogah reka danes predstavlja tudi pomembno energetsko žilo in steber razvoja nizkoogljične energetske prihodnosti Slovenije. Sava je tudi zelena vez Skupine GEN, ob njej so naše ključne proizvodne enote: Savske elektrarne Ljubljana, Hidroelektrarne na spodnji Savi in Nuklearna elektrarna Krško. V letošnjem izrazito deževnem maju smo na Savi po obilnih padavinah zabeležili tudi izjemen mesečni rezultat proizvodnje hidroelektrarn na tej reki za mesec maj 2021. Več...
Krško, 18.05.2021
V ponedeljek, 17.5.2021, je nadzorni svet družbe GEN energija obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2020. Člani nadzornega sveta so poslovanje družbe in skupine GEN v letu 2020 ocenili kot zelo uspešno in zanesljivo. Slednje je bilo v zahtevnem obdobju epidemije, ki je prineslo mnogo novih izzivov in preizkušenj, še posebej pomembno. Z izkušenimi vodstvi vseh družb v skupini ter zahvaljujoč znanju, strokovnosti in predanemu delu skupno skoraj 1500 zaposlenih, so se lahko tudi v preteklem letu učinkovito osredotočali na uresničevanje temeljnega poslanstva – zanesljive oskrbe slovenskih porabnikov z električno energijo. Več...
Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2020
Krško, 05.05.2021
Nuklearno elektrarno Krško so v sredo, 5. maja 2021, ponovno sinhronizirali v elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči bodo postopoma zviševali moč elektrarne, predvidoma jutri bo elektrarna obratovala na polni moči. Jedrsko gorivo v sredici reaktorja zadošča za tretjino slovenske porabe električne energije v prihodnjem letu in pol. Letošnji redni remont se je začel 1. aprila in je bil zahteven tako zaradi obsega del kot številnih kompleksnih posegov v opremo. Dodaten izziv so predstavljale epidemiološke razmere, ki so otežile dobavo blaga in storitev. Kljub temu so v NEK s strokovnim in odgovornim delom vseh sodelujočih brez zamude in v načrtovanem obsegu kakovostno izvedli več kot 40.000 aktivnosti. V sredici reaktorja so 56 od 121 gorivnih elementov zamenjali s svežimi in tako zagotovili domač vir energije za obratovanje elektrarne do prihodnjega remonta, ki bo jeseni 2022. Več...