Novice
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 23.06.2021
Skupina GEN je kljub izzivom, ki jih je prinesla pandemija COVID-19 v letu 2020, slovenska gospodinjstva, industrijo in javni sektor oskrbovala z zanesljivo, varno in konkurenčno energijo iz nizkoogljičnih virov. S strokovnim odnosom izkušenih vodstev ter pravočasnimi in ustreznimi ukrepi, ki so omogočili nemoteno delovanje vseh družb in načrtovano izvedbo investicij, so utrdili svoj položaj med največjimi in investicijsko najmočnejšimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Prihodki Skupine GEN v letu 2020 so znašali 2,2 milijarde evrov, od tega čisti dobiček 64,2 milijona evrov, kar je za 33 % več kot v letu 2019. V krovni družbi pa so prihodki znašali 231 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 45,7 milijona evrov. Več...
Poslovno leto 2020 v Skupini GEN: nizkoogljičnost, zanesljiva oskrba in stabilnost slovenskega EES
Krško, 08.06.2021
V ponedeljek, 7. junija 2021, so na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Krško v počastitev praznika občine Krško v Kulturnem domu Krško podelili letošnje nagrade in priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Med nagrajenimi je tudi GEN energija, ki je prejela jubilejno priznanje ob 20. obletnici svojega delovanja. Priznanje je v imenu družbe prevzel generalni direktor Martin Novšak. Več...
Krško, 02.06.2021
Na včerajšnji seji Nadzornega sveta GEN je bila imenovana nova članica poslovodstva družbe GEN energija d.o.o. Mesto finančne direktorice je zasedla mag. Gordana Radanovič, ki bo štiriletni mandat nastopila 1. julija 2021. Več...
Imenovana finančna direktorica družbe GEN energija
Krško, 01.06.2021
Prvega junija obeležujemo Mednarodni dan reke Save, ki je z 220 km najdaljša slovenska reka in ima od nekdaj velik pomen in vpliv na življenje, razvoj okolja in ljudi ob njej. Ob številnih dragocenih možnostih in vlogah reka danes predstavlja tudi pomembno energetsko žilo in steber razvoja nizkoogljične energetske prihodnosti Slovenije. Sava je tudi zelena vez Skupine GEN, ob njej so naše ključne proizvodne enote: Savske elektrarne Ljubljana, Hidroelektrarne na spodnji Savi in Nuklearna elektrarna Krško. V letošnjem izrazito deževnem maju smo na Savi po obilnih padavinah zabeležili tudi izjemen mesečni rezultat proizvodnje hidroelektrarn na tej reki za mesec maj 2021. Več...
Krško, 18.05.2021
V ponedeljek, 17.5.2021, je nadzorni svet družbe GEN energija obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2020. Člani nadzornega sveta so poslovanje družbe in skupine GEN v letu 2020 ocenili kot zelo uspešno in zanesljivo. Slednje je bilo v zahtevnem obdobju epidemije, ki je prineslo mnogo novih izzivov in preizkušenj, še posebej pomembno. Z izkušenimi vodstvi vseh družb v skupini ter zahvaljujoč znanju, strokovnosti in predanemu delu skupno skoraj 1500 zaposlenih, so se lahko tudi v preteklem letu učinkovito osredotočali na uresničevanje temeljnega poslanstva – zanesljive oskrbe slovenskih porabnikov z električno energijo. Več...
Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2020
Krško, 05.05.2021
Nuklearno elektrarno Krško so v sredo, 5. maja 2021, ponovno sinhronizirali v elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči bodo postopoma zviševali moč elektrarne, predvidoma jutri bo elektrarna obratovala na polni moči. Jedrsko gorivo v sredici reaktorja zadošča za tretjino slovenske porabe električne energije v prihodnjem letu in pol. Letošnji redni remont se je začel 1. aprila in je bil zahteven tako zaradi obsega del kot številnih kompleksnih posegov v opremo. Dodaten izziv so predstavljale epidemiološke razmere, ki so otežile dobavo blaga in storitev. Kljub temu so v NEK s strokovnim in odgovornim delom vseh sodelujočih brez zamude in v načrtovanem obsegu kakovostno izvedli več kot 40.000 aktivnosti. V sredici reaktorja so 56 od 121 gorivnih elementov zamenjali s svežimi in tako zagotovili domač vir energije za obratovanje elektrarne do prihodnjega remonta, ki bo jeseni 2022. Več...
Krško, 22.04.2021
Letošnji svetovni dan Zemlje ponovno močno zaznamujejo tudi podnebne teme. Kljub izjemnim naporom in vlaganjem v preteklih letih in desetletjih se skupne emisije ogljikovega dioksida ne zmanjšujejo. Mednarodna agencija za energijo (IEA) v nedavnem poročilu ugotavlja celo, da naj bi letos zabeležili povečanje svetovnih emisij ogljikovega dioksida iz energetike za 1,5 milijarde ton, kar bo drugo najvišje povečanje v vsej zgodovini. Ocenjujejo, da bodo letos svetovne emisije ogljikovega dioksida zrasle za skoraj pet odstotkov, na 33 milijard ton. Več...
Jedrska energija in obnovljivi viri za trajnostno energetsko prihodnost
Krško, 01.04.2021
Danes, 1. 4. 2021, so v zgodnjih jutranjih urah jedrsko elektrarno izklopili iz elektroenergetskega omrežja in tako uspešno zaključili 31. gorivni ciklus, v katerem je elektrarna proizvedla za 1,84 odstotkov več električne energije kot načrtovano. V Nuklearni elektrarni Krško so lani drugič v vsej obratovalni dobi presegli proizvodnjo 6 milijard kilovatnih ur električne energije – kazalec razpoložljivosti elektrarne je bil 99,6 odstotkov – in s stabilnim in zanesljivim obratovanjem pomembno prispevali k nemoteni preskrbi gospodarstva, gospodinjstev in javnega sektorja z električno energijo. Obdobje epidemije je dodatno potrdilo nepogrešljivo vlogo jedrske elektrarne za delovanje vseh družbenih sistemov. Več...
Krško, 30.03.2021
V ponedeljek, 29. 3. 2021, je potekala seja Strateškega sveta GZS za energetski prehod, na kateri sta sodelovala tudi direktorja GEN energije Martin Novšak in Danijel Levičar. V okviru seje so predstavniki slovenskega gospodarstva in energetskih družb oblikovali stališče o Nacionalni strategiji za izstop iz premoga in prestrukturiranju premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Poudarili so pomembnost te odločitve, ki ni omejena le na dve premogovni regiji, pač pa vpliva na skupno prihodnost energetike, gospodarstva in vseh prebivalcev Slovenije. Več...
Strateški svet GZS proti preuranjenim odločitvam, ki bi vplivale na večjo energetsko uvozno odvisnost Slovenije
Krško, 29.01.2021
Upravni odbor Združenja Manager je na včerajšnjem januarskem srečanju Stanetu Rožmanu, predsedniku uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK), podelil priznanje za življenjsko delo na področju managementa. Rožman je ob prejemu priznanja dejal, da ga med drugim razume kot "simbolno potrditev dejstva, da jedrska energija vse bolj postaja del rešitve v prizadevanjih za ohranjanje okolja in v širšem smislu planeta". Izziv vseh nas je, "kako ohraniti uravnoteženost skupnega življenjskega prostora". Več...