Novice
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 01.06.2021
Prvega junija obeležujemo Mednarodni dan reke Save, ki je z 220 km najdaljša slovenska reka in ima od nekdaj velik pomen in vpliv na življenje, razvoj okolja in ljudi ob njej. Ob številnih dragocenih možnostih in vlogah reka danes predstavlja tudi pomembno energetsko žilo in steber razvoja nizkoogljične energetske prihodnosti Slovenije. Sava je tudi zelena vez Skupine GEN, ob njej so naše ključne proizvodne enote: Savske elektrarne Ljubljana, Hidroelektrarne na spodnji Savi in Nuklearna elektrarna Krško. V letošnjem izrazito deževnem maju smo na Savi po obilnih padavinah zabeležili tudi izjemen mesečni rezultat proizvodnje hidroelektrarn na tej reki za mesec maj 2021. Več...
Ob mednarodnem dnevu reke Save o izjemni hidrologiji v maju
Krško, 18.05.2021
V ponedeljek, 17.5.2021, je nadzorni svet družbe GEN energija obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2020. Člani nadzornega sveta so poslovanje družbe in skupine GEN v letu 2020 ocenili kot zelo uspešno in zanesljivo. Slednje je bilo v zahtevnem obdobju epidemije, ki je prineslo mnogo novih izzivov in preizkušenj, še posebej pomembno. Z izkušenimi vodstvi vseh družb v skupini ter zahvaljujoč znanju, strokovnosti in predanemu delu skupno skoraj 1500 zaposlenih, so se lahko tudi v preteklem letu učinkovito osredotočali na uresničevanje temeljnega poslanstva – zanesljive oskrbe slovenskih porabnikov z električno energijo. Več...
Krško, 05.05.2021
Nuklearno elektrarno Krško so v sredo, 5. maja 2021, ponovno sinhronizirali v elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči bodo postopoma zviševali moč elektrarne, predvidoma jutri bo elektrarna obratovala na polni moči. Jedrsko gorivo v sredici reaktorja zadošča za tretjino slovenske porabe električne energije v prihodnjem letu in pol. Letošnji redni remont se je začel 1. aprila in je bil zahteven tako zaradi obsega del kot številnih kompleksnih posegov v opremo. Dodaten izziv so predstavljale epidemiološke razmere, ki so otežile dobavo blaga in storitev. Kljub temu so v NEK s strokovnim in odgovornim delom vseh sodelujočih brez zamude in v načrtovanem obsegu kakovostno izvedli več kot 40.000 aktivnosti. V sredici reaktorja so 56 od 121 gorivnih elementov zamenjali s svežimi in tako zagotovili domač vir energije za obratovanje elektrarne do prihodnjega remonta, ki bo jeseni 2022. Več...
V NEK uspešno končali remont, jedrska elektrarna v slovensko omrežje ponovno oddaja brezogljično električno energijo
Krško, 22.04.2021
Letošnji svetovni dan Zemlje ponovno močno zaznamujejo tudi podnebne teme. Kljub izjemnim naporom in vlaganjem v preteklih letih in desetletjih se skupne emisije ogljikovega dioksida ne zmanjšujejo. Mednarodna agencija za energijo (IEA) v nedavnem poročilu ugotavlja celo, da naj bi letos zabeležili povečanje svetovnih emisij ogljikovega dioksida iz energetike za 1,5 milijarde ton, kar bo drugo najvišje povečanje v vsej zgodovini. Ocenjujejo, da bodo letos svetovne emisije ogljikovega dioksida zrasle za skoraj pet odstotkov, na 33 milijard ton. Več...
Krško, 01.04.2021
Danes, 1. 4. 2021, so v zgodnjih jutranjih urah jedrsko elektrarno izklopili iz elektroenergetskega omrežja in tako uspešno zaključili 31. gorivni ciklus, v katerem je elektrarna proizvedla za 1,84 odstotkov več električne energije kot načrtovano. V Nuklearni elektrarni Krško so lani drugič v vsej obratovalni dobi presegli proizvodnjo 6 milijard kilovatnih ur električne energije – kazalec razpoložljivosti elektrarne je bil 99,6 odstotkov – in s stabilnim in zanesljivim obratovanjem pomembno prispevali k nemoteni preskrbi gospodarstva, gospodinjstev in javnega sektorja z električno energijo. Obdobje epidemije je dodatno potrdilo nepogrešljivo vlogo jedrske elektrarne za delovanje vseh družbenih sistemov. Več...
V Nuklearni elektrarni Krško danes začenjajo redni remont
Krško, 30.03.2021
V ponedeljek, 29. 3. 2021, je potekala seja Strateškega sveta GZS za energetski prehod, na kateri sta sodelovala tudi direktorja GEN energije Martin Novšak in Danijel Levičar. V okviru seje so predstavniki slovenskega gospodarstva in energetskih družb oblikovali stališče o Nacionalni strategiji za izstop iz premoga in prestrukturiranju premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Poudarili so pomembnost te odločitve, ki ni omejena le na dve premogovni regiji, pač pa vpliva na skupno prihodnost energetike, gospodarstva in vseh prebivalcev Slovenije. Več...
Krško, 29.01.2021
Upravni odbor Združenja Manager je na včerajšnjem januarskem srečanju Stanetu Rožmanu, predsedniku uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK), podelil priznanje za življenjsko delo na področju managementa. Rožman je ob prejemu priznanja dejal, da ga med drugim razume kot "simbolno potrditev dejstva, da jedrska energija vse bolj postaja del rešitve v prizadevanjih za ohranjanje okolja in v širšem smislu planeta". Izziv vseh nas je, "kako ohraniti uravnoteženost skupnega življenjskega prostora". Več...
Predsednik uprave NEK Stane Rožman prejemnik priznanja Združenja Manager za življenjsko delo
Krško, 18.01.2021
V petek, 15. januarja 2021, smo v Skupini GEN obeležili pomemben mejnik v hčerinski družbi TEB, kjer so uspešno izvedli prvi vžig oziroma prvo vrtenje turbine in pričeli s tako imenovanim vročim testiranjem plinskega agregata PB7. S tem v Termoelektrarni Brestanica zaključujejo aktivnosti, povezane z gradnjo sedmega plinskega bloka, ki bo skupaj s šestim zamenjal stare plinske bloke PB1-3 iz leta 1974. Slednje bo za Skupino GEN in za celoten slovenski elektroenergetski sistem izrednega pomena, saj TEB zagotavlja vedno bolj pomembno terciarno rezervo. Več...
Krško, 14.01.2021
V Skupini GEN smo v letu 2020 kljub izjemno zahtevnim razmeram in zamikom investicij, ki so nastale kot posledica epidemije, obratovali zelo stabilno in zanesljivo oskrbovali svoje odjemalce z električno energijo, proizvedeno iz brezogljičnih virov: jedrske in vodne energije. Kljub slabim hidrološkim razmeram so hidroelektrarne obratovale dobro, Nuklearna elektrarna Krško pa je v letu 2020 presegla načrtovano proizvodnjo. V Skupini GEN smo v preteklem letu ustvarili več kot 2,3 milijarde evrov prometa in tako utrdili svoj položaj med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Družbe v skupini so izvedle investicije na ravni 100 milijonov evrov, kar Skupino GEN kot že vrsto let doslej ponovno uvršča med investicijsko najbolj dejavne poslovne skupine v Sloveniji. Več...
Poslovno leto 2020 uspešno zaključili, načrtovane investicije za 2021 v višini 105 mio EUR
Krško, 31.12.2020
Po samodejni zaustavitvi elektrarne ob torkovem potresu so strokovnjaki v NEK opremo sistematično pregledali in testirali. Elektrarna zaradi potresa ni bila poškodovana, vsi preverjeni sistemi so funkcionalni. Včeraj so ves dan potekali predvideni postopki zagona ter testiranja reaktorja in ostalih sistemov. Jedrsko elektrarno so nato sinoči malo pred polnočjo ponovno zagnali in uspešno priključili v omrežje. Ob postopnem zviševanju moči in upoštevanju vseh potreb sistema bo elektrarna polno moč dosegla danes popoldan. Ob nedavni zaustavitvi jedrske elektrarne so se posebej izkazale odzivne in predane ekipe zaposlenih v Nuklearni elektrarni Krško ter širše v Skupini GEN. Potrdila pa se je tudi pomembna vloga Termoelektrarne Brestanica, kjer so nemudoma zanesljivo zagnali plinske turbine in s tem zagotovili stabilno delovanje elektroenergetskega sistema ter omogočili učinkovite nakupe nadomestne energije na širših evropskih trgih. Več...