Novice
Prikaži arhiv novic:
RSS
Ljubljana, 16.09.2016
Že peto leto zapored so strokovne moči združile družbe ELES, Gen energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Mladim so tokrat približali pametna omrežja, ki bodo zaznamovala našo prihodnost. Več...
Na znanstvenem festivalu Elektrofest mlade seznanjali o pametnih omrežjih
Krško, 14.07.2016
Nadzorni svet družbe GEN energija je na današnji seji za novega predsednika izvolil dr. Karola Petra Peršoljo, za njegovega namestnika pa Sašo Ivana Geržino. Nadzorni svet družbe sestavljajo še Roman Dobnikar, Mitja Svoljšak ter predstavnika delavcev dr. Robert Bergant in Samo Fürst. Več...
Vrbina, 21.06.2016
Poslanstvo GEN uresničujemo ljudje – zaposleni, ki s svojim vsakodnevnim strokovnim, predanim in odgovornim delom prispevajo k vsem vidikom uresničevanja trajnostnega razvoja: k obratovalni učinkovitosti, poslovni odličnosti, okoljski odgovornosti in družbeni skrbnosti skupine GEN ter vseh vanjo vključenih družb. Več...
Vabljeni k ogledu letnega poročila družbe in skupine GEN za leto 2015
Vrbina, 20.06.2016
Nadzorni svet družbe GEN energija se je na redni seji v petek, 17. junija, seznanil z Analizo občutljivosti poslovanja družbe GEN na spremembo prodajnih cen za leti 2017 in 2018 ter z možnimi ukrepi in posledično izpostavljenostjo družbe. Nadzorni svet se je seznanil tudi z lastniškimi spremembami v povezavi z družbo GEN-I in konceptom ureditve bodočih lastniških razmerij ter podal soglasje poslovodstvu za nadaljnje korake v načrtovani smeri. Več...
Vrbina, 31.05.2016
Nadzorni svet družbe GEN energija se je včeraj sestal na redni seji. Na njej je obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2015. Več...
Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2015
Vrbina, 13.05.2016
V četrtek, 12. maja 2016, so skupino GEN obiskali člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor DZ RS. Poslanci so se sestali z generalnim direktorjem družbe GEN energija Martinom Novšakom, ogledali so si Center vodenja skupine GEN in interaktivni center za obiskovalce Svet energije v Krškem. Obisk so nadaljevali v Nuklearni elektrarni Krško in na gradbišču HE Brežice. Več...
Vrbina, 08.01.2016
Obratovanje verige spodnjesavskih hidroelektrarn je z letom 2016 prešlo pod upravljanje centra vodenja GEN, ki se nahaja v Informacijskem središču GEN. Pred tem, je daljinsko vodenje verige upravljal Center vodenja HSE v Mariboru. Več...
Spodnjesavske hidroelektrarne odslej vodene iz Centra vodenja GEN
Vrbina, 21.12.2015
Nadzorni svet družbe GEN energija je na petindvajseti redni seji, obravnaval in podal soglasje k Poslovnemu načrtu družbe GEN energija d.o.o. in skupine GEN za leto 2016 z napovedjo poslovanja za leti 2017 in 2018. Več...
Vrbina, 11.11.2015
Nadzorni svet družbe GEN energija se je danes sestal na svoji triindvajseti redni seji. Več...
Nadzorni svet o poslovanju družbe in skupine GEN v prvih devetih mesecih leta
Ljubljana, 18.09.2015
Za mlade svoje strokovne moči združila družba ELES, GEN energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko Več...