Novice
Prikaži arhiv novic:
RSS
Krško, 20.03.2013
Okrožno sodišče v Krškem je dne, 19. 03. 2013, izdalo začasno odredbo o zadržanju izvršitev sklepov iz zapisnika 1. izredne seje nadzornega svet družbe GEN energije. Več...
Vrbina, 27.02.2013
Vabimo vas na marčevske sobotne delavnice! Več...
Vrbina, 26.02.2013
Razpis je zaključen. Več...
Vrbina, 26.02.2013
Razpis je zaključen. Več...
Vrbina, 12.02.2013
V začetku februarja so v Informacijskem središču GEN potekale aktivne priprave učencev, ki sodelujejo na tekmovanju »Mladi genijalci«. Na tekmovanje se je prijavilo skoraj 300 učencev iz devetnajstih posavskih osnovnih šol. Več...
Uspešno izpeljali vsa tri srečanja predpriprav na šolsko tekmovanje "Mladi genijalci"!
Vrbina, 29.11.2012
Dne, 28. novembra 2012 je potekala skupščina družbe GEN energija, d.o.o., na kateri je bila podana razrešnica dosedanjem nadzornem svetu družbe. Sprejeli so tudi sklep o uporabi bilančnega dobička leta 2011. Več...
Vrbina, 20.11.2012
Na spletni strani ozaveščevalnega projekta Mladi v svetu energije smo objavili razpisno dokumentacijo za natečaj Mladi v svetu energije za šolsko leto 2012/2013! Več...
GEN razpisala vseslovenski natečaj Mladi v svetu energije!
Vrbina, 19.11.2012
Skladno s Priporočilom Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 09.11.2012 objavljamo Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva, ki zavezuje družbo GEN energija in vse družbe Skupine GEN. Več...
Leskovec pri Krškem, 16.11.2012
Dogovor o preselitvi so aprila 2007 soglasno podpisali krajani Vrbine, Občina Krško, GEN energija, Nuklearna elektrarna Krško in Agencija za radioaktivne odpadke. Podpisniki so v dogovoru ugotovili skupni interes, da se območje naselja dolgoročno uporabi v energetske namene in za zaokroževanje poslovne cone Vrbina in tehnološkega parka. Več...
Prve družine iz naselja Vrbina prejele ključe novih stanovanjskih objektov
Vrbina, 06.11.2012
Šolsko tekmovanje o energetski pismenosti »Mladi genijalci!« je namenjeno učencem 8. in 9. razreda osnovne šole. Tekmovanje je razpisano za osnovne šole, ki se nahajajo v Občini Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče, Bistrica ob Sotli in Kozje. Namen projekta je skozi simpatične vsebine in na zanimiv način povečati energetsko pismenost in približati jedrsko tehnologijo. Več...